ty so ty le bong da hom nay Tin chuyển nhượng sáng 26/11 : Thiago Silva chuẩn bị gia hạn Chelsea

Tin chuyển nhượng sáng 26/11 : Thiago Silva chuẩn bị gia hạn với Chelsea, Liverpool lên kế hoạch đón sao Hàn Quốc, Chels